wirtualny spacer
lądowisko dla helikopterów
Panorama okolicy 360
PLANOWANA INWESTYCJA

triangle News

Stay informed

  1. Home
  2. News
05 sierpnia 2021

W Bieszczadach powstanie kolejny rezerwat przyrody. Już od 18 sierpnia, w na terenie dwóch miejscowości Manasterzec w gminie Lesko i Załuż w gminie Sanok, 200 ha lasów znajdzie się pod ścisłą ochroną.

Celem ochrony w nowym, ponad 200 ha rezerwacie przyrody, położonym na terenie dwóch miejscowości: Manasterzec w gminie Lesko i Załuż w gminie Sanok, jest zachowanie ekosystemu leśnego, obejmującego zbiorowisko żyznej buczyny karpackiej wraz z cennymi gatunkami flory i fauny. Jest to tym samym kolejny w województwie rezerwat leśny, chroniący żyzną buczynę karpacką Dentario glandulosae-Fagetum (z podzespołem wilgotnym), jednak nieczęsto zdarza się obiekt, gdzie zbiorowisko to, jest wykształcone w tak typowy sposób, a jednocześnie tak dobrze zachowane.

Czytaj więcej: http://rzeszow.rdos.gov.pl/przyslup-nowy-rezerwat-przyrody-na-podkarpaciu

 

newsletter
This website uses COOKIES.

By browsing it you accept our cookies policy, according to your browser settings. Read more about Privacy Policy.

OK, close