wirtualny spacer
lądowisko dla helikopterów

triangle News

Stay informed

  1. Home
  2. News
10 października 2020
Idea i cele projektu:
Park Ochrony Bieszczadzkiej Fauny to unikalny projekt placówki będącej kompromisem pomiędzy tradycyjnym ogrodem zoologicznym, a kliniką dla zwierząt. Park przewiduje legalne przetrzymywanie zwierząt występujących w Bieszczadach również będących pod ochroną, min. żbiki, puchacze, puszczyki uralskie, orły, kruki i inne gatunki ptaków oraz rysie, jenoty, jelenie, wilki, a nawet niedźwiedzie. Zaletą tego przedsięwzięcia jest jego umiejscowienie w samym sercu Bieszczadów, a więc zapewnienie zwierzętom warunków maksymalnie zbliżonych do naturalnych.


 
Dla potrzeb realizacji projektu przeznaczono 5 hektarów terenu w większej części naturalnie zalesionego, o zróżnicowanym ukształtowaniu wraz z naturalnymi potokami. Park położony jest w miejscowości Olchowiec, Gmina Czarna, pomiędzy wodami zalewu solińskiego a dzikim pasmem Bieszczadów – Otrytem, w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru Natura 2000, na terenie stanowiącym integralną część kompleksu wypoczynkowego Villa Collis (www.villacollis.pl). Całość projektu realizowana jest we współpracy z wykwalifikowaną kadrą naukową, lekarzem weterynarii, Starostwem Powiatowym w Ustrzykach Dolnych, Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Bieszczadzką Organizacją Ochrony Zwierząt - instytucje te zostały powiadomione o realizacji tego projektu i wyraziły się o przedsięwzięciu bardzo pozytywnie. Nadmienić należy, że takiego projektu nie ma w całych Bieszczadach, na Podkarpaciu, ani nawet w Polsce.
Główne idee przyświecające realizacji Bieszczadzkiego Parku Ochrony Bieszczadzkiej Fauny to:
1) utworzenie warunków bytowych dla zwierząt dzikich zbliżonych maksymalnie do naturalnych,
2) utworzenie ostoji dla zwierząt dzikich, które uległy różnego rodzaju wypadkom, negatywnym działaniom antropogenicznym lub chorobom, np. potrącone przez
samochód, otrute, uratowane z wnyków, zranione,
3) zapewnienie rehabilitacji i specjalistycznej opieki, mającej na celu późniejszą reintrodukcję czyli wypuszczenie do środowiska naturalnego po uzyskaniu pożądanego stanu zdrowotnego i pełnej samodzielności,
4) zapewnienie warunków bytowania na terenie parku osobnikom, które nie nadają się do reintrodukcji (np. poprzez zbyt długie przebywanie w pobliżu ludzi lub gdy powrót do środowiska naturalnego nie jest możliwy z powodu posiadanych urazów),
5) zapewnienie możliwości rozmnażania się zwierzętom, mające na celu późniejsze wprowadzanie do środowiska naturalnego osobników szczególnie tych zagrożonych
wyginięciem, metodą "Born To Be Free",
6) umożliwienie powrotu w Bieszczady zwierzętom, które z braku istnienia takiej placówki musiały zostać oddane do ogrodów zoologicznych (np. niedźwiedzica “Cisna” - ZOO w Poznaniu, niedźwiedzica “Przemysia” - ZOO we Wrocławiu,
7) prace dydaktyczne mające na celu przedstawienie biologii zagrożonych gatunków zwierząt i unikatowej bioróżnorodności mezoregionu Bieszczad, jej walory, zagrożenia jak i metod jej ochrony.
Bieszczady są największą ostoją zwierząt, które chcemy objąć projektem - brak takiej placówki jak określona w naszym projekcie powoduje bardzo duże problemy z możliwością niesienia pomocy zwierzętom jej potrzebującym, a w wielu przypadkach absolutną niemoc. Znanych jest wiele przypadków, kiedy jedyną formą pomocy wobec odnalezionych w Bieszczadach zwierząt jest po prostu oddanie takiego zwierzęcia do odległego o kilkaset kilometrów ogrodu zoologicznego.
newsletter
This website uses COOKIES.

By browsing it you accept our cookies policy, according to your browser settings. Read more about Privacy Policy.

OK, close